Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่อง เที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่ง ชอปปิ้ง ในเกาะแห่งแห่งนี้สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความ คึกคักในตัวเมือง แต่น้อยคนนักที่ จะรู้ถึงมุมที่แสนเงียบสงบ ซึ่งจริงๆ แล้วมีอยู่ทั่วไป มุมที่เหมือนเวลาหยุดอยู่กับที่

ข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง
ข้อมูลวีซ่า ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้ง ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKGZT001
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ราคา : 9,999 บาท

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560-พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ
รหัสทัวร์ : HKGBI001
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
ราคา : 9,999 บาท

ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านนํ้า-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGSZXZE025
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 9,999 บาท

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
ฮ่องกง–เซิ่นเจิ้น
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ลันเตา
รหัสทัวร์ : HKGSZXWS020
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : ROYALJORDANIAN (RJ)
ราคา : 9,999 บาท

ขอพรหลวงพ่อแชกงหมิว เทพเจ้าวัดหวังต้าเซียน ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
นั่งกระเช้า Ngong ping ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
ช้อปปิ้ง แบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นชม
ชมโชว์แสงเสียง Symphony of Lights
พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดือน สิงหาคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZT009
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 10,999 บาท

เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง
ฮ่องกง – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง

กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZHUZE022
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 10,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เกาะลันตา เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGWHS026
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 11,999 บาท

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิติ
ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGWHS025
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 12,900 บาท

ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิติ
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZT008
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 13,999 บาท

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน

กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZT006
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน :CATHAY PACIFIC
ราคา : 13,999 บาท

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZHUZE023
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 13,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGBI007
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 14,900 บาท

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง :เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
รหัสทัวร์ : HKGBI006
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 14,900 บาท

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : HKGZT005
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน :HONG KONG AIRLINES
ราคา : 15,900 บาท

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง DUTY FREE
ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น
รหัสทัวร์ : HKGZT003
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 15,900 บาท

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง
รหัสทัวร์ : HKGBI003
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 15,900 บาท

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง
รหัสทัวร์ : HKGBI004
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 15,900 บาท

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGZT011
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 16,900 บาท

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม
รหัสทัวร์ : HKGZT010
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน :CATHAY PACIFIC
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGZT002
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Hongkong Airlines
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZT004
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Hongkong Airlines
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGBI005
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : HKGSPR021
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Cathay Pacific
ราคา : 16,900 บาท

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET SYMPHONY OF LIGHTS
อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR
วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM)–รีพลัสเบย์ –ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGMFMZE024
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 17,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2561